Lorem ipsum

IDEM UBEZPIECZENIA | POMOC I DORADZTWO | LOGO | ATRAKCYJNE CENY

Dane agenta:

Nazwa agenta: IDEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres siedziby agenta: UL.OŻAROWSKA 77/61, 01-444 WARSZAWA
Rodzaj pośrednika: Agent
Numer wpisu do rejestru agentów: 11203866/A

Dane agenta ubezpieczeniowego można sprawdzić w rejestrze agentów publikowanym na stronie Komisji Nad-zoru Finansowego pod adresem: knf.gov.pl.

Współpraca z zakładami ubezpieczeń:

Agent działa na rzecz wielu zakładów ubezpieczeń
– TUiR Allianz Polska SA
– TU Allianz Życie Polska S.A.
Compensa TU SA Vienna Insurance Group
D.A.S. TU Ochrony Prawnej SA
STU Ergo Hestia SA
STUnŻ Życie Ergo Hestia SA
– TU Inter Polska SA
– TU Inter-Życie Polska SA
Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA
TUiR Warta SA
TUnŻ Warta SA
Wiener TU S.A. Vienna Insurance Group

Wynagrodzenie dystrybutora:

Dystrybutor w związku z proponowanym zawarciem umowy ubezpieczenia otrzymuje prowizję stanowiącą określony procent zainkasowanej przez ubezpieczyciela składki ubezpieczeniowej. Dodatkowo, w razie spełnienia wymogów regulaminowych konkursu sprzedażowego, w którym dystrybutor bierze okresowo udział, może uzyskać wynagrodzenie w postaci nagrody pieniężnej lub rzeczowej. Dystrybutor ma również możliwość wzięcia udziału w programach rozwoju i wsparcia zawodowego organizowanych przez i na koszt ubezpieczyciela.

Procedura reklamacyjna:

W zakresie związanym z udzielaną ochroną ubezpieczeniową reklamacje bądź skargi należy złożyć właściwemu ubezpieczycielowi, z którego produktem ubezpieczeniowym związana jest reklamacja, zgodnie z procedurą reklamacyjną przewidzianą w tym towarzystwie ubezpieczeń, wskazaną w ogólnych warunkach ubezpieczeń do danego produktu ubezpieczeniowego bądź na stronie internetowej tego towarzystwa.
W zakresie nie związanym z udzielaną ochroną ubezpieczeniową reklamacje bądź skargi należy składać bezpośrednio agentowi w następujący sposób:
- telefonicznie: +48 695 591 227
- elektronicznie: ubezpieczenia@idem.pl
- pisemnie: 01-444 Warszawa, ul. Ożarowska 77/61
- ustnie lub pisemnie podczas wizyty w biurach agenta - adresy biur na stronie www.idem.pl
Agent informuje, że w zakresie pozasądowego rozwiązywania z nim sporów, klient może wystąpić z wnioskiem do Rzecznika Finansowego.

Akcje i udziały w zakładach ubezpieczeń:

Agent ubezpieczeniowy nie posiada akcji/udziałów jakiegokolwiek zakładu ubezpieczeń uprawniających co najmniej do 10% głosów na walnym zgromadzeniu/zgromadzeniu wspólników.

Adresy biur agenta:

05-825 Grodzisk Maz., pl. Wolności 3, tel. +48 695 591 227

05-800 Pruszków, ul. Prusa 35a/20, tel. +48 510 616 955

05-200 Wołomin, ul. Wileńska 36a, tel. +48 534 654 970

INFORMACJE O DYSTRYBUTORZE

KONTAKT

do góry
Odwiedź nas na:
IDEM UBEZPIECZENIA | POMOC I DORADZTWO | LOGO | ATRAKCYJNE CENY
IDEM UBEZPIECZENIA | POMOC I DORADZTWO | LOGO | ATRAKCYJNE CENY
projekt i realizacja:
IDEM UBEZPIECZENIA | POMOC I DORADZTWO | LOGO | ATRAKCYJNE CENY
IDEM UBEZPIECZENIA | POMOC I DORADZTWO | LOGO | ATRAKCYJNE CENY
IDEM UBEZPIECZENIA | POMOC I DORADZTWO | LOGO | ATRAKCYJNE CENY
IDEM UBEZPIECZENIA | POMOC I DORADZTWO | LOGO | ATRAKCYJNE CENY
IDEM UBEZPIECZENIA | POMOC I DORADZTWO | LOGO | ATRAKCYJNE CENY
IDEM UBEZPIECZENIA | POMOC I DORADZTWO | LOGO | ATRAKCYJNE CENY
IDEM UBEZPIECZENIA | POMOC I DORADZTWO | LOGO | ATRAKCYJNE CENY