Idem Ubezpieczenia Pruszków Wołomin Grodzisk Mazowiecki ERGO Hestia OC Tanie OC AC Majątkowe Życie Najlepsza agencja

Lorem ipsum

IDEM UBEZPIECZENIA | POMOC I DORADZTWO | LOGO | ATRAKCYJNE CENY

Dane agenta:

Nazwa agenta: IDEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres siedziby agenta: UL.OŻAROWSKA 77/61, 01-444 WARSZAWA
Rodzaj pośrednika: Agent
Numer wpisu do rejestru agentów: 11203866/A

Dane agenta ubezpieczeniowego można sprawdzić w rejestrze agentów publikowanym na stronie Komisji Nad-zoru Finansowego pod adresem: knf.gov.pl.

Współpraca z zakładami ubezpieczeń:

Agent działa na rzecz wielu zakładów ubezpieczeń
– TUiR Allianz Polska SA
– TU Allianz Życie Polska S.A.
Compensa TU SA Vienna Insurance Group
D.A.S. TU Ochrony Prawnej SA
STU Ergo Hestia SA
STUnŻ Życie Ergo Hestia SA
– TU Inter Polska SA
– TU Inter-Życie Polska SA
Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA
TUiR Warta SA
TUnŻ Warta SA
Wiener TU S.A. Vienna Insurance Group

Wynagrodzenie dystrybutora:

Dystrybutor w związku z proponowanym zawarciem umowy ubezpieczenia otrzymuje prowizję stanowiącą określony procent zainkasowanej przez ubezpieczyciela składki ubezpieczeniowej. Dodatkowo, w razie spełnienia wymogów regulaminowych konkursu sprzedażowego, w którym dystrybutor bierze okresowo udział, może uzyskać wynagrodzenie w postaci nagrody pieniężnej lub rzeczowej. Dystrybutor ma również możliwość wzięcia udziału w programach rozwoju i wsparcia zawodowego organizowanych przez i na koszt ubezpieczyciela.

Procedura reklamacyjna:

W zakresie związanym z udzielaną ochroną ubezpieczeniową reklamacje bądź skargi należy złożyć właściwemu ubezpieczycielowi, z którego produktem ubezpieczeniowym związana jest reklamacja, zgodnie z procedurą reklamacyjną przewidzianą w tym towarzystwie ubezpieczeń, wskazaną w ogólnych warunkach ubezpieczeń do danego produktu ubezpieczeniowego bądź na stronie internetowej tego towarzystwa.
W zakresie nie związanym z udzielaną ochroną ubezpieczeniową reklamacje bądź skargi należy składać bezpośrednio agentowi w następujący sposób:
- telefonicznie: +48 695 591 227
- elektronicznie: ubezpieczenia@idem.pl
- pisemnie: 01-444 Warszawa, ul. Ożarowska 77/61
- ustnie lub pisemnie podczas wizyty w biurach agenta - adresy biur na stronie www.idem.pl
Agent informuje, że w zakresie pozasądowego rozwiązywania z nim sporów, klient może wystąpić z wnioskiem do Rzecznika Finansowego.

Akcje i udziały w zakładach ubezpieczeń:

Agent ubezpieczeniowy nie posiada akcji/udziałów jakiegokolwiek zakładu ubezpieczeń uprawniających co najmniej do 10% głosów na walnym zgromadzeniu/zgromadzeniu wspólników.

Adresy biur agenta:

05-825 Grodzisk Maz., pl. Wolności 3, tel. +48 695 591 227

05-800 Pruszków, ul. Prusa 35a/20, tel. +48 510 616 955

05-200 Wołomin, ul. Wileńska 36a, tel. +48 534 654 970

INFORMACJE O DYSTRYBUTORZE

KONTAKT

do góry
Idem Ubezpieczenia Pruszków Wołomin Grodzisk Mazowiecki ERGO Hestia OC Tanie OC AC Majątkowe Życie Najlepsza agencja
Idem Ubezpieczenia Pruszków Wołomin Grodzisk Mazowiecki ERGO Hestia OC Tanie OC AC Majątkowe Życie Najlepsza agencja
Odwiedź nas na:
IDEM UBEZPIECZENIA | POMOC I DORADZTWO | LOGO | ATRAKCYJNE CENY
IDEM UBEZPIECZENIA | POMOC I DORADZTWO | LOGO | ATRAKCYJNE CENY
projekt i realizacja:
IDEM UBEZPIECZENIA | POMOC I DORADZTWO | LOGO | ATRAKCYJNE CENY
IDEM UBEZPIECZENIA | POMOC I DORADZTWO | LOGO | ATRAKCYJNE CENY
IDEM UBEZPIECZENIA | POMOC I DORADZTWO | LOGO | ATRAKCYJNE CENY
IDEM UBEZPIECZENIA | POMOC I DORADZTWO | LOGO | ATRAKCYJNE CENY
IDEM UBEZPIECZENIA | POMOC I DORADZTWO | LOGO | ATRAKCYJNE CENY
IDEM UBEZPIECZENIA | POMOC I DORADZTWO | LOGO | ATRAKCYJNE CENY
IDEM UBEZPIECZENIA | POMOC I DORADZTWO | LOGO | ATRAKCYJNE CENY